STĚHUJEME SE! Naleznete nás na nové adrese!

Červenec 2014

Bonusy z Akcí

25. července 2014 v 20:47 | Rossiel |  Informace
"Zde se nachází výpis speciálních útoků, které nelze nalézt v obchodě."

SPECIÁLNÍ ÚTOKY


. . . . . . . . . . . . . . . . SP.Ú. - POMOCNÍCI . . . . . . . . . . . . . . . .

Klon dvojnásobné velikosti, síly a výdrže
Název bonusu: Speciální útok: klon dvojnásobné velikosti, síly a výdrže
Popis: Vlk vytvoří svůj jeden klon, který bude mít dvojnásobnou velikost vlka, jeho síla a výdrž bude 2x taková, jako síla a výdrž vyvolávajícího. Například, když má vlk sílu 30 a výdrž 20, pak jeho klon bude mít sílu 60 a výdrž 40.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Ent - schopnost oživení stromu
Název bonusu: Speciální útok: Ent - schopnost oživení stromu
Popis: Vlk probudí jeden strom a přinutí, jej k útoku místo sebe. Strom-Ent má poloviční rychlost než vyvolávající vlk, ale dvojnásobnou sílu. Příklad, když má vlk sílu 30 a rychlost 20, pak Ent bude mít sílu 60 a rychlost 10.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Přivolání mrtvého
Název bonusu: Speciální útok: Přivolání mrtvého
Popis: Vlk dokáže přivolat mrtvou bytost se sílou 70, rychlostí 30, která za něj nebo s ním bude bojovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Přivolání Oduly
Název bonusu: Speciální útok: Přivolání Oduly
Popis: Vlk dokáže přivolat pavouka velikosti vlka se sílou 60, rychlostí 40, který za něj nebo s ním bude bojovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

. . . . . . . . . . . . . . . . SP.Ú. - SILOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . .

Diamantový skus
Název bonusu: Speciální útok: Diamantový skus
Popis: Vlk bude schopen svým skusem čelistí třeba přerazit kost, jako by to bylo jen párátko. Jeho zuby se stanou tvrdé jako diamant a i tak ostré. Síla a výdrž vyvolávajícího se navýší o 50. Například, když má vlk sílu 30 a výdrž 20, pak bude mít sílu 80 a výdrž 70.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Kočičí spáry
Název bonusu: Speciální útok: Kočičí spáry
Popis: Vlkovi se zvýší síla o 30, výdrž o 15 a rychlost o 40. Příklad, má-li sílu 30, výdrž 20 a rychlost 20, pak se mu zvýší síla na 60, výdrž na 35 a rychlost na 60. Jeho drápy se stanou ostrými jako kočičí drápy a on sám bude pružný a mrštný, jako kočka.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Adrenalin
Název bonusu: Speciální útok: Adrenalin
Popis: Vlkovy dovednosti se navýší o 30. To znamená, že když vyvolávající vlk bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku mu hodnoty dovedností vzrostou na: síla 60, výdrž 50 a rychlost 60.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

. . . . . . . . . . . . . . . . SP.Ú. - OHNIVÉ . . . . . . . . . . . . . . . .

Výbušný sopečný plyn
Název bonusu: Speciální útok: Výbušný sopečný plyn
Popis: Vlk bude schopen vytvořit až 3 m velký mrak, výbušného plynu, přivolaného z jícnu sopky. Ten oslabí nepříteli: sílu a výdrž na polovinu a rychlost ubere o 20. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 15, výdrž 10 a rychlost (30-20=)10. Ano, když bude mít rychlost 20 a méně, znamená to, že se nebude moci pohybovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Vzplanutí
Název bonusu: Speciální útok: Vzplanutí
Popis: Vlk bude schopen zapálit protivníka po celém jeho těle ohněm. Ten oslabí nepříteli: sílu o 20, výdrž o 15 a rychlost ubere o 20. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 5 a rychlost (30-20=)10. Ano, když bude mít rychlost 20 a méně, znamená to, že se nebude moci pohybovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Bílý plamenomet
Název bonusu: Speciální útok: Bílý plamenomet
Popis: Vlk bude schopen zapálit protivníka po celém jeho těle proudem bílého ohně. Tento zvláštní oheň dokáže popálit i vlky, kteří ohni vládnou. Dokáže pohltit klasický oheň. Ten oslabí nepříteli: sílu na max. 20, výdrž na max. 15 a rychlost ubere o 20. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 5 a rychlost (30-20=)10. Ano, když bude mít rychlost 20 a méně, znamená to, že se nebude moci pohybovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

. . . . . . . . . . . . . . . . SP.Ú. - SVĚTELNÉ . . . . . . . . . . . . . . . .

100 světelných paprsků-světlohra
Název bonusu: Speciální útok: 100 světelných paprsků-světlohra
Popis: Vlk vyvolá 100 světelných paprsků, které budou oslepovat protivníka a ten díky tomu bude ochromen. Tento útok oslabí nepříteli: sílu o 20, výdrž o 15 a rychlost ubere o 20. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 5 a rychlost (30-20=)10. Ano, když bude mít rychlost 20 a méně, znamená to, že se nebude moci pohybovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Bílá slepota
Název bonusu: Speciální útok: Bílá slepota
Popis: Vlk vyvolá kolem nepřítele bílou tmu-světlo kde není nic vidět jenom bílo, bez horizontu, bez stínů a ten díky tomu bude ochromen. Tento útok oslabí nepříteli: sílu o 20, výdrž o 10 a rychlost ubere o 15 rychlosti. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 10 a rychlost (30-15=)15, minimální hodnoty na které můžou nepřítelovy dovednosti klesnout jsou 5 (síla, výdrž, rychlost klesnou maximálně na 5).
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

. . . . . . . . . . . . . . . . SP.Ú. - VĚTRNÉ . . . . . . . . . . . . . . . .

Pěst plná větru
Název bonusu: Speciální útok: Pěst plná větru
Popis: Vlk dokáže vytvořit kouli z větru, která má sílu a rychlost vychřice. její úder je tedy tak mocný, že dokáže odhodit nepřítele. Úder o síle 50 a rychlosti 100.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Větrná smršť
Název bonusu: Speciální útok: Větrná smršť
Popis: Vlk dokáže vytvořit větrnou smršť, která má sílu a rychlost vychřice. Nepřítel pohlcený ve smršti má omezené schopnosti pro útoky. Síla protivníka se sníží na max. 30, výdrž na max. 15, rychlost na max. 20. Vyvolávajícímu naopak přidá dočasnou výhodu: +20 k síle a +20 k rychlosti.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

. . . . . . . . . . . . . . . . SP.Ú. - ELEKTRICKÉ . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulový blesk
Název bonusu: Speciální útok: Kulový blesk
Popis: Vlk vytvoří kulový blesk o síle 50, výdrži 60 a rychlosti 100.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

. . . . . . . . . . . . . . . . SP.Ú. - PSYCHICKÉ . . . . . . . . . . . . . . . .

Absolutní hrůza
Název bonusu: Speciální útok: Absolutní hrůza
Popis: Vlk zaútočí na nepřítele duševní silou, která způsobí absolutní strnutí ze strachu. Nepřítel se nebude schopen pohnout ani nijak zareagovat. Síla útoku, level magie se zvýší o 8. Příklad, má-li vyvolávající level magie 8, bude mít dočasně level magie 16.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje (nebo dokud vlk, který útok použil neodejde do bezpečí - cca 2 hodiny) / 50% magických sil v jednom dni.

Nucený spánek/ospalost
Název bonusu: Speciální útok: Nucený spánek/ospalost
Popis: Tento útok má dvě formy:
1. nucený spánek a 2. ospalost.
Délka účinku/spotřeba magických sil - nucený spánek: Nepřítel bude muset usnout a nevzbudí se po dobu 1 kola boje (nebo dokud vlk, který útok použil neodejde do bezpečí - cca 2 hodiny) / 50% magických sil v jednom dni.
Délka účinku/spotřeba magických sil - ospalost: Nepřítel bude oslabený. Síla, výdrž, rychlost se nepříteli sníží o polovinu. 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Předvídavost útoků-odvrácení
Název bonusu: Speciální útok: Předvídavost útoků-odvrácení
Popis: Vlk je schopen předvídat nepřítelovy útoky a zcela je odvrátit a zároveň zaútočit po svém. Funguje to tak, že nepřítel zaútočí jako první vyvolávající má právo odmítnout zásah - tak, že se mu dokáže vyhnout a navíc ještě zasadit svůj úder. Platí i pro magii.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

. . . . . . . . . . . . . . . . SP.Ú. - ENERGETICKÉ . . . . . . . . . . . . . . . .

Ochromení energie
Název bonusu: Speciální útok: Ochromení energie
Popis: Vlk zaútočí na nepřítele energetickou silou, která ochromí všechny dovednosti nepřítele na 1/4. Nepřítelovu magii sváže zcela, tak, že ji nebude moci nepřítel použít. Pokud má útočník sílu 40, výdrž 20, rychlost 30, pak se jeho dovednosti sníží na: síla 10, výdrž 5 a rychlost 7,5. Magie jako by byla level 0.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje (nebo dokud vlk, který útok použil neodejde do bezpečí - cca 2 hodiny) / 50% magických sil v jednom dni.

Energetický vampyrismus
Název bonusu: Speciální útok: Energetický vampyrismus
Popis: Vlk zaútočí na nepřítele energetickou silou, která vycucne polovinu protivníkových dovedností a přesune ji na vyvolávajícího. Z Nepřítelovy magie ubere 2 levely a přesune je vyvolávajícímu. Pokud má útočník sílu 40, výdrž 20, rychlost 30 a level magie 3, pak se jeho dovednosti sníží na: síla 20, výdrž 10 a rychlost 15. Level magie jako by byl level 1. To co se ubere nepříteli, se přidá vyvolávajícímu vlku.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

SPECIÁLNÍ OBRANY

Mag.Štít - oko hurikánu 10
Název bonusu: Speciální obrana: Mag.Štít - oko hurikánu
Popis: Je to zvláštní obranný magický štít, který je tvořen tornádem okolo chráněného vlka. Nejde o zbraň ale o štít. Takový štít dokáže odrazit větrné útoky, i útoky ohnivé. Dokonce dokáže vodu, a blesky stáhnout do svého prstence. Zcela odvrátí útoky vlků s levelem magie do 10. Fyzické útoky oslabí tak, že útočník jako by měl Sílu max. 30, Výdrž max. 20, Rychlost max. 20. To znamená, že pokud má útočník tyto dovednosti menší, tak jej neomezí ani mu nepřidají, ale pokud je má vyšší, oslabí se na max. tyto hodnoty.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI

Léčivý dotek
Název bonusu: Speciální schopnost: Léčivý dotek
Popis: Vlk dokáže aktivovat léčebnou sílu ve svých tlapkách. Za mopocí magie zvláštní léčivé energie dokáže léčit jak vlky, tak i sebe.
Spotřeba magických sil v jednom dni: se řídí dle stupně poškození! Odvrácení smrti = -99% magie (pozor, nejde o oživení, vlk který je léčen je živý, na mrtvé to neplatí); Vnitřní krvácení/masivní vnější krvácení = -80%; hluboké rány/zlomeniny žeber = -50%; zlomeniny končetin/zranění svalů, normální rány = -30%; Drobné ranky/nemoci = -20%

DRUHÁ MAGIE

Levely magie jsou samostatně od hlavní magie. Takže vlk který má například hlavní magii level 5 a získá druhou magii, level druhé magie bude automaticky začínat na levelu 1. Postupně může získávat vyšší levely, stejně jako u hlavní magie.

Ovládání zvířat
Jde o schopnost ovládnout zvíře tak, aby vlka poslouchalo. Závisí na levelu magie, jak dlouho bude ovládnutí zvířete fungovat a jak velké zvíře, či jak moc zvířat, bude vlk schopen ovládnout. V čase, kdy je zvíře ovládáno, mu vlk rozumí a může tak od zvířete získávat informace. Mimo působnost magie vlk zvířatům nerozumí. Level magie 1 = 1 zvíře do velikosti vlka nebo až 3 zvířata menší, délka ovládnutí cca 5 minut.

Reebl

23. července 2014 v 9:45 | Fluttershiny |  Vzpomínáme
Jméno: Reebl (čte se Ríbl)
Druh / Pohlaví:
Vlčice
Rodina:
 • Otec: Paolou
 • Matka: Chiko
 • Bratři: Adesh, Chrish
 • Sestra: Fialer
 • Partner: Hledá
 • Potomstvo: Nemá
Magie: Oheň
Oheň… co více k tomu napsat? Mno, ale když to musí být…
V zimě mi není zima a v létě umím svoji tělesnou teplotu regulovat podle potřeby, což se celkem hodí. Mohu také ohřát díky svojí magii vodu z ledové na vařící. Není u mne divné, když jdu a z ničeho nic je ze mne "živá pochodeň" ale některé to zřejmě celkem děsí. Jediným pohledem umím rozdělat oheň tam, kde chci a když si to přeji, tak klidně mohu oheň formovat a zabarvovat do různých barev. Zkrátka a dobře: Můžu si s ním dělat co chci. Jen je celkem paradox, že i když ovládám oheň, jsem modrá…
Povaha:
Temperamentní a občas až neobvykle drzá vlčice. Jak se říká, má svoji hlavu a za svým cílem jde i proti zdi. Málo co, ji dokáže vyvézt z míry. Ale jestli něco ano, tak je to především strach. Před několika měsíci ji někdo dost ublížil a teď se docela dost bojí. Moc nevěří vlkům, ale když si ji někdo získá na první pohled a ona pozná, že jemu se důvěřovat dá, tak se až tak nebojí. Vlčicím ale věří více. Jinak je to ale docela silná vlčice, která už něco vydrží. Měla vlčata, dvě dcery, ale kvůli incidentu před několika měsíci o ně o obě přišla a dělá jí obtíže o nich mluvit..
Dovednosti
 • Síla: 9
 • Výdrž: 21
 • Rychlost: 31
 • Inteligence: 39

Alegra

22. července 2014 v 11:10 | Fluttershiny |  Vzpomínáme
Jméno vlka: Alegra
Druh / pohlaví: Vlk / vlčice
Věk: 2 roky
Rodina: Matka - Donna
Otec - Bloody Moon
Sestra - Tichá Stopa
Bratr - Black Bolt
Partner: ---
Potomstvo: ---
Magie: Neviditelnost
Alegra má schopnost neviditelnosti. Díky této vzácné schopnosti může Alegra naplno využít moment překvapení v boji. Tato schopnost jí dodává na mrštnosti a odvaze, která se u vlka takového formátu čeká. Její schopnost má však jednu nevýhodu, při každém zneviditelnění může Alegře změnit barvu srsti. Mezi nejčastější barvy patří růžová, světle modrá, krémová a hnědá.
Povaha: Alegra je milá a ochotná vlčice, avšak pokud někdo bude jejich vlastností využívat či bude Alegru napadat, Alegra svou sílu použije proti drzému odvážlivci. Není to vlčice, která se nechá vyprovokovat každou patálií, ale má i své hranice. Alegra je také velmi společenská a nepokazí žádnou zábavu, ale stále zůstává pohotová a je připravena se vždy v boji postavit za svou smečku. Nemá ráda vlky, kteří se chovají až příliš falešně k ostatním ze smečka a pohrdají nimi. Nesnáší namyšlenost a povyšování se nad ostatní. Má ráda vlčata a ráda si s nimi hraje. Jednou by také chtěla být hrdou matkou, ale stále čeká na toho pravého vlka.
Dovednosti: Síla - 40
Výdrž - 25
Rychlost - 20
Inteligence - 15

Wizku

21. července 2014 v 10:42 | Lífi |  Vzpomínáme
Jméno vlka:
Wizku
Druh/Pohlaví:
Vlk/Vlčice
Partner/ka:
- - -
Potomstvo:
- - -
Magie:
Země
Ovládám zemi, země je součástí přírody kterou potřebujeme nejen aby jsme si udrželi potracu ali i pro život a suchou zem. Země se ovládá pomocí pacek. Někam silně udeříš a prostě ovládáš zemi. Na magii země přijde často, když dupneš do země a máš za sebou najednou kámen. Magie je často používáná na obranu ale já ji používám k životu. Země je používána havně k obraně, boji ae i životu. Můžu pohybovat kameny a rychejí rozpoznám zemětřesení. můžu si pomáhat při běhu nebo při skoku. snad jediná nevhoda je, že jsem často špinavá. Můžu se zamí vyzvednout až do 50 metrů.
Povaha:
Se smyslem pro humor-po otci jsem zdědila smysl pro humor. Nikdy bych neřekla, že se táta někdy smál. Ae kdo ví. Bojový tip-po matce jsem bojový tip často se přidám do nějakch rvaček a pak jsem v průšvihu.opo­vážlivá-snažím se být co nejvíc známá, abych moha třeba pomáhat lovcům a tak. Tuhle povahu jsem asi zdědila po nějaký sestře nebo co. Stydlivá-po matce jsem hodně ae hodně stydivá. Bojím se říct klidně jen ahoj někomu cizímu nebo třeba jak se máš kamarádovi. Pečující-strašně ráda se starám o vlčata a pomáhám ostatním. Pečuji o svoje zdraví a snažím se být klidá ale přesto nezměnit svoji povahu.
Dovednosti:
síla:25%
výdrž:31%
rychlost:33%
inteligence:11%

Kubrox

21. července 2014 v 10:24 | Lífi |  Vzpomínáme
Jméno vlka:
K01U02B03R0405X zkráceně jen Kubrox
Druh / Pohlaví:
Robot/ Samec
Rodina:
Rodiče: V tomto případě spíše stvořitelé, za které by se dali považovat vědci. Sourozenci: Pokud ano, tak je neznám.
Partner:
- - -
Potomstvo:
- - -
Magie:
Transformace
Popis magie:
Kubrox je celý ze vzácného kovu zvaného Transformium. Je těžký a jen stěží jde roztavit. To však není to, co ho činí zvláštním. Transformium dokáže měnit podobu, barvu a do jisté míry i velikost a tvar. Ale, je snad jasné, že se z milimetrové cihličky nestane hned trezor ne? Inu, Kubrox dokáže - jak už jistě vyplynulo z textu - měnit podobu. Transformovat se. Bohužel to má jen omezené možnosti. Dokáže se přetransformovat na čtyři věci.
 1. Vlka, což je jeho obvyklá podoba. Má dlouhý, jakoby dračí ocas a v záloze několik patron. (Jako rakety, ne patrona jako ochránce.) Když se stáhne a zmenší se na nejmenší velikost, které je schopen, měří na délku 120 cm a na výšku 68 cm. Naopak, když se snaží být větší… Na délku i s ocasem měří bezmála dva a půl metru. Na výšku, v kohoutku metr, a když se hodně natáhne a přinutí tlapy se částečně transformovat a zvětšit se, může dosáhnout i matru a půl. Normálně se ale drží velikostně v rozmezích 150 cm délky a výšky 88 - 90 centimetrů.
 2. Spinosaura. Spinosaurus je největší masožravý druh dinosaura. I T-rex před ním klekne na kolena a prosí o smilování. Avšak, kvůli transformiu změnil trochu podobu. Přirostly mu rohy a tlama už není tak protáhlá, jak by u Spinosaura měla být. Normální spinosaurus by měl měřit okolo 15 - 16 metrů. Stejně jako Kubrox v této podobě. Měl by vážit okolo 9 tun, ale vezmeme-li v uvážení tíhu transformia, tíha se nám přidá ještě aspoň o pět tun. Ne-li víc. Jeho lebka, by měla podle parametrů spinosaura měřit nejvíce tak 2,4 metrů, ale soudě k transformaci se délka jeho čenichu zkrátila a místo toho, přirostly rohy. Takže není až tak enormní.
 3. Člověk. Je to opravdu hodně zjednodušené. Spíš by se dalo říct, obří desetimetrový robot z transformia a spoustou střeliva. Ano je tomu tak. Jeho podoba je takřka lidská. Proporčně se jim alespoň podobá. V této podobě má spoustu možností, jak do nepřátel našít co nejvíc kulek či patron. Ruce si dokáže přetransformovat do zvláštních druhů zbraní, střelivo je stejně jako on sám z transformia. Vše co vystřelí se k němu v podobě transformického prachu vrátí zpět, pokud to není rozptýleno příliš daleko.
 4. Auto, konkrétně Hennessey Venom GT. Jedná se o momentálně nejrychlejší vyráběné auto… Tedy, pokud se nic od dob, kdy se Kubrox vymkl kontrole nezměnilo. Z nuly na 300 kilometrů za hodinu se vyšplhá během 14 sekund. Maximální rychlost je 428 km/h. V této podobě je téměř bezmocný. Co může udělat je řídit sám sebe a zdrhat. Proto tu přeměnu nenávidí. Krom toho, je dost vyčerpávající, sice zvládne jet dost rychle, ale jen po rovném povrchu a ne příliš dlouho. Brzo mu dojde šťáva.
Střelivo vyrábí sám ze sebe. V jeho těle vždy zbyde část volného transformia, které k tomuto účelu může využít. To však neplatí, když je v podobě spinosaura. To dosáhne maximální velikosti a veškerý kov jeho těla je investován do vnějšího pancíře. Nejvíce volného transformia mu zbyde v podobě auta, kdy je mu užitečné asi jako salát lvovi. Dost transformia mu také zbyde v podobě vlka a míň až v podobě 'člověka.' Ze zbytků volného transformia může vytvářet jiné předměty stejného objemu jako je ona část.
Každá transformce mu zabere přes pět minut. Je těžší změnit se z auta na spinosaura než naopak a nedělá mu to dobře. Též dokáže měnit barvy, ale to je zbytečné plýtvání časem a námaha. Má problémy s komunikací. Nedávno se mu porouchalo zařízení, které dokázalo překládat to, co by rád řekl a proto místo slov někdy vyluzuje jen zvláštní houkavá zvuk. Naštěstí našel způsob jak zachytávat signál rádií a dokáže tedy sesmolit hlasy dohromady, aby vznikaly smysluplné věty.
Jeho tělo je poháněno tzv. jiskrou. Je to něco jako zdroj energie, vnitřní generátor nebo tak něco. Jiskru má vždy usazenou v hrudi, v podobě auta by se dalo říct, že jakoby sedí na sedadle spolujezdce nebo sídlí v palubní desce. Vždy pevně obalenou vrstvami transformia. Je to jeho životní síla, kterou může také darovat někomu jiném. Pokud ji teda jiné organsmy přijmou. Je to něco, kde se uchovávají vzpomínky, povaha, je to část, která z něj dělá víc než stroj. Kdyby o ní přišel, zemřel by… Respektive by začal jednat jen jako stroj, přišel by o to, co ho činí svobodným. Je to něco, jako je u živých duše. Ano, u živých, protože on praktickynežije jen funguje. Když se rozbije, musí ho někdo opravit, pokud je dostatečně při smyslech, opraví se sám. Když nežije, nemůže umřít. Můžete ho jen rozbít, zničit, ale nezabijete ho. Jeho jiskra přetrvá a rozptýlí se ve vzduchu, pokud neusedne k jinému. Když se tak stane, daný živočich nebo stroj bude pokračovat v jeho životě. Převtělí se, dalo by se říct… Jiskra může sloužit taky k zažehnutí nového života, nedokáže však oživit…
Povaha:
Stroje mají povahu? No, možná ano, může za to ona pověstná jiskra zaměstnávající funkci duše. Kubrox je odtažitý, protože není jako ostatní. Nemá přátele, rodinu, nikoho. Rád by se na někoho vázal, ale nemá na koho. Je dost nemluvka. Přinutit ho ke slovu je jako lákat ovci na flák masa. Má trochu zmatek v tom, který pocit, co znamená a jak se chovat. Proto bývá často rozpačitý a neví si rady s citovými záležitostmi. Když ho někdo urazí, v hloubi duše je mu to líto, ale neví, jak takovou lítost vyjádřit. Vyjádří ji tedy vzteklým vrčením, spinosauřím řevem, střelbou nebo hučením motoru. Je tedy snadné ho rozčílit a nesnadné ho poznat. Pod těmi vrstvami kovu je milý, vstřícný, starostlivý a citlivý. Jen to prostě neumí vyjádřit nebo popsat. Dalo by se říct, že v tomhle je prostě tak trochu hloupý. Přece jen, měl být vraždící stroj, ne kalkulačka. Právě díky jiskře se nestal ani jedním z toho. Je ochranitelský, na nikoho neútočí bez důvodu, pokud už není vztekem bez sebe. V duchu si přeje štěstí pro všechny s dobrým srdcem a zapomíná přitom na sebe. Je oddaný a důvěřivý. Nedokáže tak úplně rozpoznat, co je špatné a co ne. Je jako malé dítě potřebuje výchovu, protože leč se to nezdá, duší je stále ještě mladý a nezkušený.
Dovednosti:
Jeho dovednosti záleží na jeho podobě.
Jako vlk:
Síla: 50%
Výdrž: 15%
Rychlost: 30%
Inteligence: 5%
Jako Spinosaurus:
Síla: 75%
Výdrž: 15%
Rychlost: 5%
Inteligence: 5%
Jako 'člověk':
Síla: 40%
Výdrž: 25%
Rychlost: 30%
Inteligence: 5%
Jako auto:
Síla: 0%
Výdrž: 40%
Rychlost: 60%
Inteligence: 0%Tvorba-Zya

18. července 2014 v 16:08 | Kyra |  Tvorba

Tvorba vlčice Zya


Neo Tiberius Noonien Singh

16. července 2014 v 17:54 | Fluttershiny |  Vzpomínáme

Jméno vlka:
Neo Tiberius Noonien Singh (Oslovení: Neo, Tiberius, Noonien, Noon, Singh)
Druh / pohlaví:
Vlčí vulkánec/Vlk
Rodina: Otec: Mirror Noonien Singh, Matka: Angel Devil (Mrtví)
Sourozenci: Lily, Rock, Gaia
Partner:
- - -
Potomstvo:
- - -
Magie:
Světlo
LEVEL MAGIE: 3
Magie Nea je velmi rozsáhlá. Dokáže si s ní například rozsvítit oči,nechat si rozsvítit hlavu a tak. Jeho magie je ale vhodná i k boji,dokáže oslnit protivníka na krátkou dobu či ho nenávratně oslepit. Za dne kdy je světlo má větší přísun energie a v noci to má jako normální vlk. Může střílet světelné paprsky,udělat světelný štít a tak dále,je toho opravdu hodně. Také běhá mnohem rychleji než normální vlk,zatím tak okolo 150 Km/h. Ještě tu je ale jedna část magie,kterou považuje za jednu z nejsilnějších věcí v jeho magii. Dokáže z čistého světla vytvořit nějakou věc,třeba si udělat světelná křídla,dračí ocas a tak. Tato schopnost ale funguje jen za dne,kdy má z čeho čerpat světlo. Neova magie má ale ještě dost částí,které jsou Neovi zatím ukryty.
SPECIÁLNÍ ÚTOK: Bílá slepota
Popis: Vlk vyvolá kolem nepřítele bílou tmu-světlo kde není nic vidět jenom bílo, bez horizontu, bez stínů a ten díky tomu bude ochromen. Tento útok oslabí nepříteli: sílu o 20, výdrž o 10 a rychlost ubere o 15 rychlosti. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 10 a rychlost (30-15=)15, minimální hodnoty na které můžou nepřítelovy dovednosti klesnout jsou 5 (síla, výdrž, rychlost klesnou maximálně na 5).
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.
Magické dovednosti:
Mag.Síla: (15+5)= 20
Mag.Výdrž: (15+5)= 20
Mag.Rychlost: (15+5)= 20
Mag.Obratnost: (30+5)= 35
Povaha:
Tento vlk je na světlé straně,to rozhodně,jeho stálý výraz by ale mohl nějaké přesvědčit že tomu tak není. Téměř pořád se mračí,není to moc hravé vlče. Někdy v něm ale něco rupne a trochu povolí,to je mnohem přátelštější. Nesnáší když o něm někdo mluví jako o vlkovi,on vlkem není. není snadné si ho získat,když se vám to ale podaří,získáte dobrého přítele. Má rád samotu,ale být středem pozornosti mu nevadí. Jen tak něčeho se nelekne,takže strašení nemá cenu. Rád pomáhá vlkům v nesnázích,není ale rád když na něj potom vlci vzhlíží jako na hrdinu. Nemá rád namyšlené vlky,vlezprdelky a malá otravná vlčata,on je sice malý,rozhodně ale ne tak otravný.
Dovednosti:
Síla: (30+2)=32
Výdrž: (15+5)=20
Rychlost: (25+5)=30
Inteligence: (30+5)=35

Pozn.: Kvůli své magií zcela mění barvu.

Mazlíček:

Jméno živočicha
Lionel (Li,Lion)
Druh
Papoušek Žako
Pohlaví
Samec
Věk
3,5 roku
Rodina
Rodiče: ? Sourozenci: ?
Partner
- - -
Potomstvo
- - -
Povaha
Něco jako Neo. Nerad se s někým seznamuje a má radši samotu. Umí být ale přátelský dost,to si ho ale musíte získat což není vůbec lehké,když se to ale podaří,stojí to za to. Je to dobrý ochránce a dokáže se postavit zvířeti většímu než je on sám. Je dost drzý a rád provokuje,někdy Nea dokáže pořádně naštvat. Nemá rád chudinky a uplakánky.
Dovednosti
Síla: 20
Výdrž: 20
Rychlost: 25
Inteligence: 35

Buffy

13. července 2014 v 20:15 | Nya

Jméno živočicha:
Buffy
Druh:
kočka
Pohlaví:
Samice
Rodina:
rodiče: Lexy a Bloom Sourozenci: Denny, Ricko, Sarah a Mia
Partner:
- - -
Potomstvo:
- - -
Povaha:
Jsem drsňácké " růžové " kotě. Mé srdce je temné a neznám slitování! Umím být krutá, drsná a nelítosntná! Nemám moc velkou důvěru k ostatním, avšak když budeme přátelé, budu vám důvěřovat a snažit se být milá. Jsem velmi chytrá a mé plány vycházejí!
Dovednosti:
Síla: 30
Rychlost: 25
Výdrž: 15
Inteligence: 30

Allegra

13. července 2014 v 19:48 | Nya |  Vzpomínáme
http://i261.photobucket.com/albums/ii55/devilmayscarf/BlondeWolf.jpg
Jméno živočicha
Allegra
Druh / pohlaví
Vlk / vlčice
Rodina
Rodiče: neznám Sourozenci: neznám
Partner/ka
- - -
Potomstvo
- - -
Magie
Iluze
Dokážu vytvořit Iluze,pdole kterých například dokážu dotyčného vlka ošálit,nebo mu způsobit halucinace.Postupem času budu získávat zkušenosti,které jsem zatím neobjevila.
Povaha
Jsem milá, přátelská, hodná. Jsem optimistka a jsem tak dost hravá. Bojím se tmy, ale tím nechci říct, že jsem zbabělec. Mám ráda své přátelé a jsem naprosto věrná. Ale mám své meze a umím se i naštvat. Mám moc ráda podzim, líbí se mi barevné listy, které padají ze stromů. Také mám moc ráda dešt, protože je to příjemné, když jsem mokrá a mám mokrou srst. Z toho vyplývá, že mám moc ráda jezera, řeky apod. protože mám moc ráda vodu.
Baví mě skákání a jsem velice temperamentní a hodně hyperaktivní.
dovednosti
Síla: 15
Výdrž: 17
Rychlost: 22
Inteligence: 13

Noctem Flyer

13. července 2014 v 18:49 | Lífi |  Tuláci

Jméno:
Noctem Flyer (Oslovení Fly, Féčko, Er…)
Pohlaví/Druh:
Samec/Vlčí Elf
Rodina:
Rodiče: Kyo a Yukazi Sourozenci: Sestry- Belleza, Menos, Rosa, Bratři: El Grán Guerreno
Magie:
Magie Temného Elfa
LEVEL MAGIE 2
Flyova magie je magie od temného elfa, kterou zdědil po otci. Temný elf je jako světlý, ale liší se názory a teochu i mocí. Flyova magie má tři schopnosti.
1-Tato schopnost se nazývá possible, při použití může Flyer splynout s okolím, avšak na dotek je hmatný. Tato magie působí kdekoliv a hodí se k úkrytí.
2-Schopnost se nazývá Magic. Při použití této schopnosti použije jednoduchá kouzla- jako např. to, že vyšle zář či paprsek na útočníka. Tento typ je na boj.
3-Clona, Tato poslední schopnost se nazývá clona. Díky ni dokáže vytvořit clonu, kterou se může chránit před smrtelnými útoky. Obyč. Útok clonu prorazí po 10-ti nárazech.
Povaha:
Flyer je na první pohled roztomilej klučina co by se jen mazlil. Ale rozdíl je pravdou, Flyer je temný vlk co se jen tak s někým nemazlí! Na prvním setkání se chová chladně a chová se, že nemá zájem o pozornost. Nerad se seznamuje. Někdy se změní a když vidí nějakou pěknou vlčici, rád prohodí pár slov. Ale neskočí jen tak nějaké do náruče! Na holky je vybíraví a hledá nějakou, která je mu povahově podobná. Když se však seznámí s někým lépe už není takový temňas. Ale jeho temné základy se projeví u kohokoliv. Je trochu drzý a nebojí se říct, co si myslí. Je sám sebou a na nic si nehraje. Miluje tmu a měsíc, cítí se volný. Má rád maso, ale i na krvi si pochutná. Partnerce by byl věrný, ale smeč e to není zaručeno…Z fyzické stránky je silný a rád trénuje. Také docela dobře lítá.
Dovednosti:
Síla: 50
Výdrž: 20
Rychlost: 30
Inteligence: 23

Vlastnictví:
Talisman země
Talisman vzduchu
Vlastnictví: